AT&T Phân tích phí điện thoại

AT&T, Verizon, T-Mobile Phân tích miễn phí tất cả các hóa đơn

Các câu hỏi thường gặp

Có giảm giá cho số lượng gia đình không?

Có chiết khấu. Chúng tôi tiếp tục giảm giá theo số người trong gia đình.

Có chương trình giảm giá đặc biệt nào không?

Có. Giảm giá đặc biệt được áp dụng cho nhân viên y tế, giáo viên và nhân viên cứu hỏa làm việc trong dịch bệnh COVID-19.

AT&T Khách hàng hiện tại có được tư vấn chiết khấu không?

Tất nhiên là có. Chúng tôi cung cấp các lợi ích như nhau cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

Người dùng Verizon và T-Mobile cũng có thể đăng ký phân tích thanh toán không?

Vâng, có chứ. Cả khách hàng của Verizon và khách hàng của T-Mobile đều cung cấp dịch vụ phân tích miễn phí.

Tôi có thể phân tích hóa đơn bằng cách chụp ảnh và gửi cho tôi không?

Có, vui lòng chụp ảnh hóa đơn của quý khách hoặc tải lên bên dưới và chúng tôi sẽ phân tích miễn phí.

Yêu cầu phân tích chụp ảnh thanh toán

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Vui lòng chụp ảnh hóa đơn hiện tại của quý khách và tải nó lên.
Vui lòng ghi lại số điện thoại mà quý khách có thể liên lạc được
Cửa hàng gần nhất sẽ liên hệ với quý khách.
Chúng tôi sẽ đề xuất cách tốt nhất.
Xin cho biết nếu có bất kỳ yêu cầu nào khác.