AT&T Firstnet

FirstNet

Bạn là người mà tất
cả chúng tôi cần

“Lính cứu hỏa, giáo viên, y tá và bác sĩ là bộ phận không thể thiếu trong xã hội của chúng ta, chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta hiểu rõ được tầm quan trọng của họ trong thời kỳ khó khăn này. Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ họ được phần nào thông qua việc cung cấp dịch vụ với gói cước được giảm đáng kể.”

David Christopher tổng giám sát AT&T Mobility

asset
AT&T Firstnet

$26

FirstNet Unlimited $26/tháng

Chúng tôi trân trọng bạn
và gia đình của bạn.

Xin cảm ơn vì đã bảo vệ gia đình, bạn bè và xã hội của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn gia đình của bạn. Chúng tôi cung cấp gói cước không giới hạn(Unlimited Plan) với giá tốt nhất dành cho bạn và gia đình của bạn như một lời cảm ơn. Chúng tôi giảm giá 25% cho gói cước không giới hạn (Unlimited Plan). Có thể tiết kiệm được $600 mỗi năm nếu dùng cho gia đình 4 người.

Req's AT&T Unlimited Starter. Includes 25% wireless disc. Req's AutoPay and paperless bill. Taxes and fees extra. Req's proof of eligibility. Credit(s) w/in 3 bills. Credit card may be req’d (except MA, PA, ND).
AT&T Firstnet

Y tá
Bác sĩ
Trợ lý bác sĩ

Bạn là một người y tá,
là bác sĩ, là trợ lý bác sĩ,
và là gia đình của họ.

$26

$26.25/mo. per line when you get 4 lines.
Hãy xem xem chúng tôi cạnh tranh với những đối tượng khác như thế nào.
 
AT&T T-Mobile Verizon
Y tá Vâng Không Vâng
Bác sĩ Vâng Không Không
Trợ lý bác sĩ Vâng Vâng Không

New and existing customers who are certified or licensed doctors, nurses, or physician assistants who have or activate an AT&T Unlimited Starter, AT&T Unlimited Extra, or AT&T Unlimited Elite plans are eligible. How do I get my AT&T healthcare worker discount? To get your AT&T healthcare worker discount, go to this website to sign up for your discount. You’ll need to submit proof of eligibility within 14 days of activating your discount. Documents must be in the account’s owner’s name and show an eligible position. Eligible documents are Employee ID, Paystub dated within the last 30 days, employment letter from within the last 30 days, or State License/Certification.

AT&T Firstnet

Giáo viên

Bạn là một
người giáo viên,
và là gia đình của
người giáo viên.

$26

$26.25/mo. per line when you get 4 lines.
Hãy xem xem chúng tôi cạnh tranh với những đối tượng khác như thế nào.
 
AT&T
Unlimited StarterSM
T-Mobile
Magenta Max1
Verizon
Start Unlimited
Giáo viên – Giảm giá đặc biệt cho ✓ Xác nhận tất cả giáo viên2 Chỉ xấc nhận giáo viên trường được chỉ định Xác nhận tất cả giáo viên3
4 lines $26.25/tháng Cần có sự đồng ý của trường học $30/tháng

1. T-Mobile teachers’ discount is through T-Mobile Work Perks.
2. Active certified/licensed K-12 classroom teachers and college/university professors and instructors based in the U.S can receive discounts.
3. Eligibility requirements apply.
4. Req’s AT&T Unlimited Starter. Includes 25% wireless discount. Req’s AutoPay and paperless bill. Taxes and fees extra. Req’s proof of eligibility. Credit(s) w/in 3 bills. Credit card may be req’d (except MA, PA, ND) See details

AT&T Firstnet

Lính cứu hỏa

Bạn là một người lính
cứu hỏa, và là gia đình
của người lính cứu hỏa.

$26

$26.25/mo. per line when you get 4 lines.

Chúng tôi đã chuẩn bị những sản
phẩm mà khách hàng yêu thích nhất